Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

14.03 - Dzień Liczby π

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
zdjęcie
3,14159265358979323846264338327950288...
Tradycją naszej szkoły jest organizowanie święta – Dnia Liczby PI. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w tym roku szkolnym zaproponowałam zorganizowanie tego święta w warunkach bezpiecznych, domowych wspólnie z rodziną w dniach 14 – 25.03.2020 r. Przygotowałam dla uczniów: artykuł, prezentację oraz film, miały one stać się instrukcją do przeprowadzenia doświadczalnego wyznaczenia liczby PI metodą Buffona. 

Celem głównym tego święta było:

· Uświadomienie i urzeczywistnienie istoty praktycznego zastosowania Liczby PI.

Celami szczegółowymi były:

· Kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania matematyki.
· Przygotowanie do wykorzystywania zdobytej wiedzy matematycznej w różnych warunkach - w tym domowych. 
· Kształtowanie umiejętności pracy w grupie rodzinnej i nawiązywania kontaktów interpersonalnych z najbliższymi.
· Rozbudzanie wyobraźni, inspirowanie kreatywności, rozwiązywanie w sposób twórczy problemów i zadań.
· Podnoszenie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł i publikowania ich.
· Wyrobienie w uczniach przekonania, że wszędzie można uczyć się matematyki i jednocześnie przy tym dobrze się bawić.

Miło mi poinformować, że na moje WYZWANIE  odpowiedziało aż 42 uczniów i 2 nauczycieli wspólnie ze swoimi rodzinami. 
Bardzo się cieszę, że w tak trudnych warunkach - potrafiliście Państwo wykazać się wiedzą matematyczną, kreatywnością, pomysłowością. Takimi działaniami udowodniliście, że wszędzie można uczyć się matematyki, a do tego jeszcze dobrze się bawić.
A przede wszystkim wykazaliście się odpowiedzialnością bo w obecnej sytuacji najważniejsze jest -  „#ZOSTAŃ W DOMU!!!”

Wszystkim bardzo dziękuję I życzę zdrowia!
Anna Maliszewska
powrót