Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne (ESD).

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =
zdjęcie
To kolejne 5-dniowe szkolenie  przeprowadzone od 27 do 31 maja br.  dla 50 uczestników unijnego projektu  ,,Innowacyjne nauczania w ZSP nr 1”.  
Zajęcia prowadzone były na bardzo wysokim poziomie   przez dwóch trenerów pana  Łukasza Borowskiego i Bartłomieja Małasa  firmy Renex  z Włocławka. Wszyscy uczestnicy projektu  byli bardzo zadowoleni z prowadzonych zajęć i nabytych  kwalifikacji zawodowych  z zakresu nowoczesnej elektroniki. Kolejne szkolenia Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA) odbędą się dla grupy I-  3-4 czerwca, dla grupy II- 4-5 czerwca  i dla grupy V -14-15 czerwca w sali nr 12 w budynku gimnazjum.  3 czerwca o godz. 12:30-14:45 odbędzie szkolenie BHP dla grupy IV i V, o godz. 15:00-17:15  dla grupy I, natomiast  4 czerwca o godz. 12:30  uczestniczy grupa III, o godz. 15:00 grupa II. Zajęcia zaplanowane są  w sali nr 7 w budynku gimnazjum.
 
 
5 czerwca (środa)  od godz. 9:00-15:00  wszyscy uczestnicy projektu biorą udział w badaniach lekarskich, poprzedzających staż wakacyjny.

Red. Jolanta Zielonka

 
Dotyczy projektu pt. „Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim ” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0023/17 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŁ 2014-2020
powrót