Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Informacje nt. wyników egzaminów zawodowych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 4 =
zdjęcie
20 marca br. (piątek) nastąpi ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z sesji zimowej 2020 oraz przekazanie szkołom wyników egzaminów potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz dyplomów.

Ze względu na zachowanie maksymalnych środków ostrożności, dyplomy w szkole nie będą wydawane uczniom dopóki trwa kwarantanna.
 
W piątek wychowawcy  klas przekażą wyniki z egzaminu uczniom poprzez dziennik elektroniczny.
 
Wyniki to procenty z egzaminu pisemnego (próg zaliczeniowy 50%) oraz procenty z egzaminu praktycznego (próg zaliczeniowy 75%).

Uczniowie, którzy nie zdali w/w egzaminu, a chcieliby go poprawiać w sesji letniej, muszą do 31 marca złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu. Informujemy, że skan deklaracji musi być dostarczony na maila szkoły (zsp1@zsp1.piotrkow.pl) najpóźniej do 31 marca br. W formie papierowej deklarację uczniowie dostarczą po zakończeniu kwarantanny.
 
red. Piotr Szczepański
powrót