Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Kolejne szkolenie w ramach projektu "Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1".

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =
zdjęcie
Od 1-6 kwietnia  w godz. 8:00-15:00  w  budynku Gimnazjum nr 1 w sali nr 12
odbędzie się obowiązkowe szkolenie dla III grupy uczestników projektu ,,Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1” pn. Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC).  Uczestniczą

w nim uczniowie klasy 3tb1 i 3tb2. Lista uczestników zamieszczona została  na tablicy informacyjnej projektu.
                                                                               


 Red. Jolanta Zielonka
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŁ 2014-2020
powrót