Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Kolejne szkolenie z zakresu nowoczesnych metod lutowania.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =
zdjęcie
​Od 2  do 7 marca  br.  odbyło  się  już czwarte szkolenie...


Od 2  do 7 marca  br.  odbyło  się  już czwarte szkolenie  z  zakresu  Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC) dla  10-osobowej  grupy mechatroników  w ramach unijnego projektu ,,Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim”. Ośmiogodzinne zajęcia zakończone sobotnim egzaminem prowadzone były przez p. Łukasza Borowskiego   z  firmy Renex Electronics Education Center z Włocławka. W opinii uczniów zajęcia prowadzone były na wysokim poziomie, z pełnym profesjonalizmem i przebiegały w miłej  atmosferze.
 
Red.  Jolanta Zielonka

Dotyczy projektu pt. „Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim ” nr Projektu
RPLD.11.03.01-10-0023/17 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ 2014-2020
 
powrót