Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Kształcenie na odległość

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
zdjęcie
Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie
Wobec zaistniałej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej  informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 25 marca  do 10 kwietnia br. w czasie zawieszenia w szkołach  zajęć dydaktyczno-wychowawczych  wdrożone zostało nauczanie zdalne.

Zobowiązujemy   uczniów do zapoznania się z lekcjami, materiałami edukacyjnymi,  zamieszczonymi przez nauczycieli na stronie internetowej szkoły zspnr1.piotrkow. w zakładce Nauczanie zdalne.  Informujemy także o odwołaniu  zebrań z rodzicami, które zaplanowane zostały w marcu.  W trudnym dla nas wszystkich  czasie prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Życzymy samych dobrych i spokojnych dni przepełnionych ciepłem rodzinnym.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie MEN portal.gov.pl - Link - https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne


                                                                                                                                Dyrekcja ZSP nr 1
                                                                                                                                Red. Jolanta Zielonka

 
powrót