Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Ostatnie szkolenie unijnego projektu "Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1".

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 4 =
zdjęcie
14-15 czerwca  br.  odbyło się już ostatnie szkolenie dla uczniów z zakresu
Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA). Zajęcia prowadzone były przez trenera pana Szymona Szpuleckiego.

Uroczyste rozdanie zaświadczeń i certyfikatów ukończonych szkoleń, a także zaświadczeń lekarskich potrzebnych do rozpoczęcia stażu wakacyjnego, w ramach realizowanego  unijnego projektu,   odbędzie się 19 czerwca (środa)  godzinie 9:00 w sali
 nr 15.

 
Red. Jolanta Zielonka    

 
Dotyczy projektu pt. „Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim ” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0023/17 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŁ 2014-2020
powrót