Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

PILNE! NAUCZANIE ZDALNE

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =
zdjęcie
Drodzy uczniowie,
Decyzją MEN od poniedziałku, 19 października br. nasza szkoła (znajdująca się w tzw. czerwonej strefie) przechodzi na tryb kształcenia na odległość. 
 

Poniżej kilka najważniejszych zasad pracy zdalnej:
 1. Nauka odbywa się w czasie godzin lekcyjnych określonych w planie lekcji.
   
 2. Nauczanie prowadzimy z wykorzystaniem platformy Google Classroom. Dozwolone są inne sposoby komunikacji (komunikatory, e-mail), ale tylko jako uzupełnienie nauczania na platformie.
   
 3. Do komunikacji z nauczycielami  wykorzystujemy tylko maile „służbowe” przydzielone przez szkołę.
   
 4. Na bieżąco będzie sprawdzana Wasza obecność na zajęciach.
   
 5. W wyjątkowych przypadkach, spowodowanych problemami technicznymi, uczeń nieobecny na zajęciach ma możliwość skontaktowania się z nauczycielem w dniu odbywania zajęć godzinach od 800 do 1600.  Nieodebranie  przez ucznia wiadomości od nauczyciela oznacza nieobecność na zajęciach.
   
 6. Nauczanie zdalne jest obowiązkowe - tylko usprawiedliwione przez rodzica okoliczności zwalniają ucznia z  uczestnictwa w lekcji  w wyznaczonych przez nauczyciela formach i metodach pracy (dokładnie tak, jak to się odbywa podczas pracy w szkole).
   
 7. Obecności uczniów podczas lekcji on-line, pobieranie materiałów i odsyłanie prac domowych, a także praca i odpowiedzi ustne podczas lekcji on-line są podstawą do klasyfikowania i wystawienia ocen.
   
 8. Zajęcia z przedmów zawodowych  w kształceniu praktycznym realizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego w Piotrkowie również będą się odbywać drogą elektroniczną. Nauczyciele CKZ będą tą drogą kontaktowali się z Wami i ustalali szczegóły realizacji przedmiotów zawodowych.
   
 9. Wszelkie uwagi i problemy związane z kształceniem zdalnym zgłaszajcie do wychowawcy.
   
 10. Do Waszej dyspozycji są również pedagodzy, bibliotekarze i doradcy zawodowi – można się z nim kontaktować drogą elektroniczną.
   
O wszelkich zmianach w funkcjonowaniu szkoły będziemy na bieżąco Was informować.
Życzymy zdrowia dla Was i Waszych bliskich i mamy nadzieję, że niedługo wrócimy do tradycyjnego nauczania.
 
Red. Piotr Szczepański
 
 
powrót