Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Podziękowanie za współpracę w Kole Miłośników Książki UFO

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =
zdjęcie
W roku szkolnym 2019/2020 biblioteka szkolna kontynuowała pracę  w ramach programu Koła Miłośników Książki UFO. 
Serdecznie dziękujemy aktywowi bibliotecznemu ( Natalia Czupryn, Agata Rakowiecka, Kinga Jurek, Agata Adaszek, Michał Andrzejewski, Oskar Cygan), działającemu w ramach pracy Koła Miłośników Książki za bardzo dobrą współpracę  i miłą atmosferę. Dzięki Wam mogło być  zrealizowanych wiele cennych inicjatyw na rzecz naszej szkoły. 

Na szczególne wyróżnienie zasługuje uczeń klasy 4ta - Oskar Cygan, który otrzymał dyplom i nagrodę książkową za aktywne i twórcze zaangażowanie w działania promujące pracę szkolnego Koła Miłośników Książki oraz bezinteresowny udział w przedsięwzięciach organizowanych w środowisku lokalnym w latach 2016-2020.

 
                                                                                     Dziękujemy!
                                                                     Nauczyciele bibliotekarze
                                                                          red. Renata Stefaniak
powrót