Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Realizacja kolejnego szkolenia z projektu ,,Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1”.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
zdjęcie
20-23 maja br.  odbyło się kolejne szkolenie  z zakresu Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA)
dla dwóch grup  uczestników unijnego projektu ,,Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1”. Zajęcia prowadzone były przez pana Damiana Cichockiego. W ostatnim dniu szkolenia zaszczyciła uczniów swoją obecnością  pani Anna Grabowska- kierownik projektu

z Międzynarodowego Centrum Doskonalenia Zawodowego z Włocławka. W najbliższym tygodniu odbędą się jednodniowe szkolenia z zakresu Elektryczność statyczna, a urządzenia elektroniczne (ESD) dla wszystkich pięciu grup, wg  załączonego harmonogramu.

 
Red. Jolanta Zielonka

 
Dotyczy projektu pt. „Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim ” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0023/17 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŁ 2014-2020
powrót