Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Rekrutacja na rok szkolny 2019/20

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
zdjęcie
Rekrutacja na rok szkolny 2019/20 prowadzona jest jednocześnie dla dwóch roczników, ale na podstawie dwóch różnych podstaw prawnych i do różnych klas.
 
Absolwenci gimnazjum mogą ubiegać się o przyjęcie do trzyletniego  liceum ogólnokształcącego lub czteroletniego technikum, a absolwenci szkoły podstawowej do czteroletniego liceum lub pięcioletniego technikum.

Postępowania rekrutacyjne będą prowadzone w tym samym czasie, ale szkoła utworzy odrębne klasy dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum.

W V Liceum Ogólnokształcącym proponujemy naukę w następujących oddziałach:
- klasa humanistyczna,
- klasa społeczna,
- klasa biologiczno-chemiczna,
- klasa językowo-informatyczna.

W Technikum Mechaniczno-Elektrycznym proponujemy naukę następujących zawodów:
- technik elektronik,
- technik mechatronik,
- technik elektryk,
- technik informatyk.

W Szkole Branżowej naukę zawodów:
- elektryk,
- elektromechanik.

Szkolna komisja rekrutacyjna prowadzi odrębnie postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów gimnazjum i odrębnie dla absolwentów szkoły podstawowej. Postępowania mają takie same ustawowe kryteria rekrutacyjne, ale inny sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty z uwagi na odrębny zakres tych egzaminów.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:
• wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,
• oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum) z języka polskiego, matematyki i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem,
• szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:
 

 Twoja droga do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej - film instruktażowy:
 

Rekrutacja do wszystkich szkół w województwie łódzkim będzie przeprowadzona  za pomocą systemu elektronicznego - szczegółowe informacje będą dostępne na stronie:

https://lodzkie.edu.com.pl/

 
 
Red. Piotr Szczepański
 
 
powrót