Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu "Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1".

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
zdjęcie
9 kwietnia br. w sali nr 26  odbyło się spotkanie z uczestnikami unijnego projektu ,,Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Tryb.”,
którego celem było rozdanie  zaświadczeń o udziale w  szkoleniu  Zaawansowane metody lutowania i naprawa pakietów elektronicznych wraz z pakietami zawierającymi komponenty BGA  dla trzeciej grupy  uczniów uczestniczących w realizowanym projekcie oraz dyplomów z zajęć szkoleniowych prowadzonych przez pana Dariusza Golisa reprezentującego firmę La VIE.  W dalszej części spotkania uczniowie zostali zapoznani z harmonogramem kolejnych szkoleń oraz organizacją stażu zawodowego, planowanego w okresie wakacji,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
                                                                                                     

Red. Jolanta Zielonka
 
 

 
Dotyczy projektu pt. „Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim ” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0023/17 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŁ 2014-2020
powrót