Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Szkolenie zawodowe dla uczniów projektu "Inwestujemy w zawodowców"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
zdjęcie

17 lutego br. rozpoczęło się kolejne z zaplanowanego cyklu szkolenie uczniów z zakresu „Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z pakietami zawierającymi komponenty BGA” w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców”.  Szkolenie prowadzone jest przez trenera firmy Renex Electronics Education Center z Włocławka. 
 
W ramach realizowanego projektu dla uczniów przewidziano następujące szkolenia:
  1. Szkolenie z zakresu Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z pakietami zawierającymi komponenty BGA.
  2. Szkolenie z zakresu Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne.
  3. Szkolenie z zakresu CISCO ICND 1.
  4. Szkolenie z zakresu Linux
Wszyscy uczestnicy projektu odbyli już ośmiogodzinne zajęcia z doradcą edukacyjno-zawodowym.
 
Uczestnikom szkoleń zostanie  zapewniony ciepły posiłek podczas przerwy obiadowej.
 
Dla uczniów organizowane będą płatne staże wakacyjne. Uczeń w ramach stażu zobowiązany jest wypracować 150 godzin, za które otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1 800,00 złotych. Przed rozpoczęciem stażu każdy stażysta obowiązkowo odbywa szkolenie BHP oraz badania lekarskie.  Każdy stażysta zostanie doposażony w odzież ochronną.
 
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych również 8 nauczycieli, dla których przewidziano 40-godzinne szkolenia z zakresu: CISCO ICND 1 oraz Linux.
 
Wszelkich informacji nt. realizowanego projektu udziela Szkolny Koordynator Projektu – Piotr Szczepański.
 
Projekt „INWESTUJEMY W ZAWODOWCÓW”
współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe
Okres realizacji: 01.10.2018 – 30.09.2020 Budżet projektu: 1 893 000,00 PLN Dofinansowanie z EFS: 1 609 050,00 PLN


 
powrót