Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Uroczyste rozdanie certyfikatów w ramach projektu "Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1".

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =
zdjęcie
19 czerwca br., w dniu zakończenia roku szkolnego, rozdane zostały certyfikaty, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu
Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA)Elektryczność statyczna, a urządzenia elektroniczne (ESD) oraz zaświadczenia lekarskie dla wszystkich uczestników unijnego projektu ,,Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1”.  W związku z planowanym w lipcu stażem wakacyjnym w firmie Haering oraz innych piotrkowskich firmach, uczniowie  zapoznani zostali z  dokumentacją stażową (termin składania umów- do 10 lipca – termin nieprzekraczalny  i innych, ważnych  dokumentów). Obowiązkowy staż wakacyjny rozpoczyna się 1 lipca i  trwa do 26 lipca. Uczeń po odbytym stażu  zobowiązany jest dostarczyć do sekretariatu szkoły do 5 sierpnia: wypełniony dziennik stażysty, lista obecności, zaświadczenie o odbytym stażu oraz  wniosek o przyznanie stypendium stażowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Red. Jolanta Zielonka –szkolny koordynator projektu                    

 
Dotyczy projektu pt. „Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim ” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0023/17 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŁ 2014-2020
powrót