Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Ważna informacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =
zdjęcie
Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej...

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej - Portal Gov.pl https://www.gov.pl/web/edukacja  znajdują się aktualne informacje dotyczące bezpiecznego powrotu uczniów do szkoły. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do:   zdezynfekowania rąk przy wejściu na teren szkoły, noszenia maseczek (przyłbic) w czasie przerw międzylekcyjnych i  w miejscach wspólnie użytkowanych,  zachowania dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, częstego mycia rąk oraz  w miarę możliwości ograniczenie gromadzenia się przed budynkiem szkolnym i w samym budynkach szkolnych ( A i B). Życzymy samych dobrych, spokojnych  i pogodnych dni, wypełnionych wyłącznie  przyjemną edukacją. 

W załączniku znajduje się Regulamin Szkoły w trakcie pandemii.

 
 Red. Jolanta Zielonka

Załączniki artykułu

powrót