Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Zakończenie stażu wakacyjnego...

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =
zdjęcie
Zakończenie stażu wakacyjnego w ramach projektu unijnego "Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1"

Ostatnim etapem unijnego projektu ,,Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1” było podjęcie przez  49 uczniów stażu wakacyjnego w firmach piotrkowskich i powiatu piotrkowskiego.  

22 uczniów kształcących się  m. in w zawodzie: technik mechatronik, elektronik i elektryk  podjęło czterotygodniową praktykę zawodową w firmie Haering oraz 27 uczniów  w wybranych przez siebie firmach. Staż wakacyjny w ramach realizowanego unijnego projektu trwał 4 tygodnie dla dwóch grup uczniów lipiec- sierpień. Uczniowie w ramach stażu zobowiązani byli do  wypracowania  150 godzin,  za które otrzymali  wynagrodzenie w wysokości 1 800,00 złotych. Rezultatem   projektu  po pierwszym roku szkolnym 2019/2020 było nabycie przez uczniów kwalifikacji zawodowych  z zakresu nowoczesnej elektroniki. Uczniowie otrzymali z każdego szkolenia, zaświadczenia i   międzynarodowe Certyfikaty IPC. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020.

Efekty realizacji   projektu Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim  w roku szkolnym 2019/2020: szkolenia z obsługi sprzętu z IPC, CISCO i LINUX,

•    udział  uczniów w  3 profesjonalnych szkoleniach  z zakresu  nowoczesnego lutowania,
•    8-godzinne zajęcia z doradcą edukacyjno - zawodowym,
•    szkolenie uczniów z  zakresu  BHP,
•    bezpłatne badania lekarskie,
•    bezpłatna odzież ochronna,
•    finansowane staże wakacyjne  w  firmach woj. łódzkiego,
•    doskonalenie umiejętności z zakresu nowoczesnego lutowania, elektroniki, mechatroniki, elektryki,
•    otrzymanie zaświadczeń z udziału w szkoleniach, w tym międzynarodowych  Certyfikatów IPC
 
                                                                                               Red. Jolanta Zielonka
 


Dotyczy projektu pt. „Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim ” nr ProjektuRPLD.11.03.01-10-0023/17 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŁ 2014-2020

powrót