Gimnazjum nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Stanisława Konarskiego

Cele i zadania

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
Samo już czytanie książek kształci ludzi.                      
Im więcej się czyta, im lepsze książki, tym bardziej kształcą one swoich czytelników.

                                                                                                                                          S. Konarski
 
Cele i zadania:

• Przygotowanie do pracy samokształceniowej i wykorzystania  mediów jako narzędzi pracy intelektualnej.
• Przysposobienie uczniów do samokształcenia i bogacenia warsztatu pracy umysłowej poprzez wyrabianie nawyku korzystania ze słowników, programów komputerowych, Internetu i czasopism.
• Doskonalenie umiejętności porządkowania, przetwarzania i selekcjonowania informacji.
• Doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem pod względem ortograficznym i gramatycznym.
• Wyzwalanie działań twórczych uczniów poprzez redagowanie gazetki.
• Rozbudzanie potrzeb czytelniczych.
• Inspirowanie uczniów do rozwijania własnych zainteresowań.
• Wspomaganie procesu nauczania i wychowania.
• Rozwój edukacji i kultury czytelniczej przez doradztwo w wyborach czytelniczych.
• Kultywowanie tradycji narodowej kraju, regionu, miasta, szkoły.
• Realizacja  treści patriotycznych.
powrót