Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

O szkole

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =
Obecnie w budynku przy ulicy Roosevelta 1 mieści się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, wciąż popularnie zwany ,,Tepeesem", chociaż szkoła od kilku lat nie kształci młodzieży w kierunkach szklarskich.


W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 funkcjonują następujące typy szkół:

 
  • V Liceum Ogólnokształcące
 
 
  • Technikum Mechaniczno- Elektryczne
 
TECHNIK ELEKTRONIK

TECHNIK MECHATRONIK

TECHNIK ELEKTRYK

TECHNIK INFORMATYK
 
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1
 

Baza naukowo-dydaktyczna

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w nowoczesnych, bogato wyposażonych pracowniach informatycznych z dostępem do Internetu, pracowniach mechatroniki, elektroniki wyposażonych z funduszu EFS, salach przedmiotowych, 5 pracowniach języków obcych. Ważne miejsce w procesie dydaktycznym stanowi biblioteka wyposażona w elektroniczny system MOL OPTIVUM oraz Internetowye Centrum Multimedialne. W szkole funkcjonuje Szkolny Ośrodek Kariery służący doradztwem zawodowym. Uzupełnieniem bazy dydaktycznej jest klub ,,Raj", sklepik szkolny, gabinet pielęgniarski i stomatologiczny. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w sali gimnastycznej, na boiskach szkolnych i siłowni.