Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Stowarzyszenie TPS-u

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA

 

Likwidator stowarzyszenia pod nazwą „Towarzystwo Przyjaciół Szkoły - Stowarzyszenie Absolwentów przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim” z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Roosevelta 1 informuje, iż na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 19.11.2014 r. Stowarzyszenie zostało postawione w stan likwidacji. Proces likwidacji zakończył się z dniem 30.05.2015.
 

Z dniem 31.08.2015 „Towarzystwo Przyjaciół Szkoły - Stowarzyszenie Absolwentów przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim” decyzją Sadu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sadowego, zostało wykreślone z Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych, Fundacji…
 

Byli członkowie TPS – SA zobowiązali się wspierać Szkołę ZSP Nr 1 w Piotrkowie Tryb. w sposób nieformalny, realizując działania wynikające ze statutu nieistniejącego już Stowarzyszenia.
 

Likwidator: Karol Pec


 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZKOŁY – STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW

 

Towarzystwo Przyjaciół Szkoły – Stowarzyszenie Absolwentów (TPS –SA) istniało od lutego 2005 do 31 sierpnia 2015 roku. Powstało z inicjatywy nauczycieli ZSP Nr 1 – absolwentów tej szkoły.

 

Skrót nazwy Stowarzyszenia nawiązuje do funkcjonującej przez wiele lat potocznej nazwy Szkoły – TPS, od Technikum Przemysłu Szklarskiego.


Towarzystwo   Przyjaciół  Szkoły - Stowarzyszenie   Absolwentów  przy  Zespole  Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim " liczyło ok. 30 członków – absolwentów byłego ZSZ nr 1.
Działalność   Towarzystwa  opierała   się   na  pracy   społecznej ogółu członków.

Jako podstawowe cele działalności Stowarzyszenia przyjęto:
 

  • popieranie rozwoju Szkoły,
  • utrzymywanie aktywnej więzi pomiędzy absolwentami, a Szkołą
  • popularyzacja osiągnięć Szkoły
  • pozyskiwanie pomocy dla Szkoły dla realizacji istotnych zadań dydaktycznych i wychowawczych ze strony osób fizycznych i firm, zarówno w formie materialnej jak i organizacyjnej

 

TPS – SA było inicjatorem oraz współorganizatorem uroczystości obchodów 60 – lecia powstania Szkoły, które miały miejsce w dniu 25 marca 2006r. Członkowie TPS – SA, m.in.: Jerzy Pokutycki, Stanisław Bykowski, Karol Pec zebrali materiały i współredagowali monografię Szkoły. Sponsorami uroczystości byli absolwenci Szkoły, m.in.: Lech Bieniek, Krzysztof Kelm, Piotr Załoga, Marek Pietrzak, Bogdan Piotrowski, Konrad Pokutycki, Marcin Grabara, Wojciech Stolarski i inni.
 

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie fundowało corocznie nagrody dla najlepszych uczniów i  absolwentów Technikum Mechaniczno – Elektrycznego oraz laureatów zawodów centralnych olimpiad przedmiotowych. W ciągu dziesięciu lat działalności uhonorowano w ten sposób 36 uczniów i absolwentów.

Przedstawiciel TPS – SA był zapraszany jako gość honorowy na najważniejsze uroczystości szkolne.

Prowadzona była kronika Stowarzyszenia, w której przedstawione są fakty z historii Szkoły, obchodów 60 – lecia powstania Szkoły oraz dokumentowane są działania Towarzystwa. 

UCZNIOWIE I ABSOLWENCI ZSP nr 1 w Piotrkowie Tryb.
nagrodzeni przez
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZKOŁY – STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW 

Lp. Rok szkolny Nazwisko, Imię ucznia klasa uzasadnienie
1. 2005_/_2006 Pietrzkowski_Radosław III_Tb najlepszy uczeń TM-E,
finalista Zawodów Okręgowych Olimpiady Wiedzy Technicznej
2. 2006_/_2007 Pietrzkowski_Radosław IV_Tb najlepszy absolwent TM-E,
laureat zawodów Centralnych Olimpiady Wiedzy Technicznej
3. Dariusz_Skrobek IV_Tb finalista Zawodów Okręgowych Olimpiady Wiedzy Technicznej
4. 2007_/_2008 Trzeciak Damian III Ta laureat Olimpiady Elektryczno - Elektronicznej„EUROELEKTRA”
5. Dudek Roland III Tb najlepszy uczeń TM-E
6. Mielczarek Michał III Ta najlepszy uczeń TM-E
7. 2008_/_2009 Dudek Roland IV Tb najlepszy absolwent TM-E
8. Rawski Michał IV Tb finalista Zawodów Centralnych OWT
9. Trzeciak Damian IV Ta laureat Olimpiady Elektryczno - Elektronicznej„EUROELEKTRA”
10. Głąbała Kamil III Ta najlepszy uczeń TM-E
11. Włóka Mariusz III Tb najlepszy uczeń TM-E
12. 2009_/_2010 Woźniak Piotr IV Ta najlepszy absolwent TM-E
13. Sadowski Rafał IV Ta najlepszy absolwent TM-E
14. Skrobek Karol III Ta najlepszy uczeń TM-E
15. 2010_/_2011 Skrobek Karol IV Ta najlepszy absolwent TM-E
16. Kosmala Bogdan I Ti najlepszy uczeń TM-E
17. 2011_/_2012 Barczyk Mateusz IV Tb najlepszy absolwent TM-E
18. Gawryszczak Łukasz IV Tb najlepszy absolwent TM-E
19. Kabziński Damian IV Tb najlepszy absolwent TM-E
20. Nieznański Damian IV Tc najlepszy absolwent TM-E
21. Kosmala Bogdan II Ti najlepszy uczeń TM-E
22. 2012_/_2013 Cecotka Piotr IV Ta najlepszy absolwent TM-E
23. Michalski Gabriel IV Tb najlepszy absolwent TM-E
24. Kosmala Bogdan III Ti najlepszy uczeń TM-E
25. 2013_/_2014 Kosmala Bogdan IV Ti najlepszy absolwent TM-E
26. Jedryka Mateusz IV Ti najlepszy absolwent TM-E
27. Odrzywół Arkadiusz IV Tb najlepszy absolwent TM-E
28. Kopański Mateusz I Tb najlepszy uczeń TM-E
29. Piotrowski Michał I Tc najlepszy uczeń TM-E
30. Gawron Bartłomiej II Tb najlepszy uczeń TM-E
31. 2014_/_2015 Stefański Kamil IV Ti najlepszy absolwent TM-E
32. Myszkowski Jakub IV Tb najlepszy absolwent TM-E
33. Kopański Mateusz II Tb najlepszy uczeń TM-E
34. Pietrzkowski Mateusz III Tb najlepszy uczeń TM-E
35. Grzybowski Hubert III Tc najlepszy uczeń TM-E
36. Śmiechowicz Michał III Ti najlepszy uczeń TM-E
37. 2015 / 2016 Gawron Bartłomiej IV Tb najlepszy absolwent TM-E
38. Kabziński Paweł IV Tb najlepszy absolwent TM-E
39. Pietrzkowski Mateusz IV Tb najlepszy absolwent TM-E
40. Śmiechowicz Michał IV Ti najlepszy absolwent TM-E
41. Jachimczak Wiktor IV Ti najlepszy absolwent TM-E
42. Kopański Mateusz III Tb najlepszy uczeń TM-E
43. Bartosiewicz Szymon I Ti1 najlepszy uczeń TM-E
44. 2016 / 2017 Bartosiewicz Szymon II Ti najlepszy uczeń TM-E
45. Roske Tomasz I Ti najlepszy uczeń TM-E
46. 2017 / 2018 Karbowiak Damian IV Ti najlepszy absolwent TM-E
47. Maciak Magda I Tb1 najlepsza uczennica TM-E
48. Roske Tomasz II Ti2 najlepszy uczeń TM-E
49. Sipa Przemysław I Ti1 najlepszy uczeń TM-E
50. Ciesielski Adrian II Ti1 najlepszy uczeń TM-E
51. Stępień Martyna ITb1 najlepszy uczeń TM-E