Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Stowarzyszenie TPS-u

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA

 

Likwidator stowarzyszenia pod nazwą „Towarzystwo Przyjaciół Szkoły - Stowarzyszenie Absolwentów przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim” z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Roosevelta 1 informuje, iż na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 19.11.2014 r. Stowarzyszenie zostało postawione w stan likwidacji. Proces likwidacji zakończył się z dniem 30.05.2015.
 

Z dniem 31.08.2015 „Towarzystwo Przyjaciół Szkoły - Stowarzyszenie Absolwentów przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim” decyzją Sadu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sadowego, zostało wykreślone z Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych, Fundacji…
 

Byli członkowie TPS – SA zobowiązali się wspierać Szkołę ZSP Nr 1 w Piotrkowie Tryb. w sposób nieformalny, realizując działania wynikające ze statutu nieistniejącego już Stowarzyszenia.
 

Likwidator: Karol Pec


 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZKOŁY – STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW

 

Towarzystwo Przyjaciół Szkoły – Stowarzyszenie Absolwentów (TPS –SA) istniało od lutego 2005 do 31 sierpnia 2015 roku. Powstało z inicjatywy nauczycieli ZSP Nr 1 – absolwentów tej szkoły.

 

Skrót nazwy Stowarzyszenia nawiązuje do funkcjonującej przez wiele lat potocznej nazwy Szkoły – TPS, od Technikum Przemysłu Szklarskiego.


Towarzystwo   Przyjaciół  Szkoły - Stowarzyszenie   Absolwentów  przy  Zespole  Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim " liczyło ok. 30 członków – absolwentów byłego ZSZ nr 1.
Działalność   Towarzystwa  opierała   się   na  pracy   społecznej ogółu członków.

Jako podstawowe cele działalności Stowarzyszenia przyjęto:
 

  • popieranie rozwoju Szkoły,
  • utrzymywanie aktywnej więzi pomiędzy absolwentami, a Szkołą
  • popularyzacja osiągnięć Szkoły
  • pozyskiwanie pomocy dla Szkoły dla realizacji istotnych zadań dydaktycznych i wychowawczych ze strony osób fizycznych i firm, zarówno w formie materialnej jak i organizacyjnej

 

TPS – SA było inicjatorem oraz współorganizatorem uroczystości obchodów 60 – lecia powstania Szkoły, które miały miejsce w dniu 25 marca 2006r. Członkowie TPS – SA, m.in.: Jerzy Pokutycki, Stanisław Bykowski, Karol Pec zebrali materiały i współredagowali monografię Szkoły. Sponsorami uroczystości byli absolwenci Szkoły, m.in.: Lech Bieniek, Krzysztof Kelm, Piotr Załoga, Marek Pietrzak, Bogdan Piotrowski, Konrad Pokutycki, Marcin Grabara, Wojciech Stolarski i inni.
 

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie fundowało corocznie nagrody dla najlepszych uczniów i  absolwentów Technikum Mechaniczno – Elektrycznego oraz laureatów zawodów centralnych olimpiad przedmiotowych. W ciągu dziesięciu lat działalności uhonorowano w ten sposób 36 uczniów i absolwentów.

Przedstawiciel TPS – SA był zapraszany jako gość honorowy na najważniejsze uroczystości szkolne.

Prowadzona była kronika Stowarzyszenia, w której przedstawione są fakty z historii Szkoły, obchodów 60 – lecia powstania Szkoły oraz dokumentowane są działania Towarzystwa.
 

 


 

UCZNIOWIE I ABSOLWENCI ZSP nr 1 w Piotrkowie Tryb.
nagrodzeni przez
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZKOŁY – STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
 
Lp
Rok szkolny
Nazwisko, Imię ucznia
klasa
uzasadnienie
1
2005/06
Pietrzkowski Radosław
III Tb
najlepszy uczeń TM-E,
finalista Zawodów Okręgowych Olimpiady Wiedzy Technicznej
2
2006/07
Pietrzkowski Radosław
IV Tb
najlepszy absolwent TM-E,
laureat zawodów Centralnych Olimpiady Wiedzy Technicznej
3
Dariusz Skrobek
IV Tb
finalista Zawodów Okręgowych Olimpiady Wiedzy Technicznej
4
2007/08
Trzeciak Damian
III Ta
laureat Olimpiady Elektryczno - Elektronicznej„EUROELEKTRA”
5
Dudek Roland
III Tb
najlepszy uczeń TM-E
6
Mielczarek Michał
IIITa
najlepszy uczeń TM-E
7
2008/9
Dudek Roland
IV Tb
najlepszy absolwent TM-E
8
Rawski Michał
IV Tb
finalista Zawodów Centralnych OWT
9
Trzeciak Damian
IV Ta
laureat Olimpiady Elektryczno - Elektronicznej„EUROELEKTRA”
10
Głąbała Kamil
III Ta
najlepszy uczeń TM-E
11
Włóka Mariusz
III Tb
najlepszy uczeń TM-E
12
2009/10
Woźniak Piotr
IV Ta
najlepszy absolwent TM-E
13
Sadowski Rafał
IVTa
najlepszy absolwent TM-E
14
Skrobek Karol
III Ta
najlepszy uczeń TM-E
15
2010/11
Skrobek Karol
IV Ta
najlepszy absolwent TM-E
16
Kosmala Bogdan
I Ti
najlepszy uczeń TM-E
17
2011/12
Barczyk Mateusz
IV Tb
najlepszy absolwent TM-E
18
Gawryszczak Łukasz
IV Tb
najlepszy absolwent TM-E
19
Kabziński Damian
IV Tb
najlepszy absolwent TM-E
20
Nieznański Damian
IV Tc
najlepszy absolwent TM-E
21
Kosmala Bogdan
II Ti
najlepszy uczeń TM-E
22
2012/13
Cecotka Piotr
IV Ta
najlepszy absolwent TM-E
23
Michalski Gabriel
IV Tb
najlepszy absolwent TM-E
24
Kosmala Bogdan
III Ti
najlepszy uczeń TM-E
25
2013/14
Kosmala Bogdan
IV Ti
najlepszy absolwent TM-E
26
Jedryka Mateusz
IV Ti
najlepszy absolwent TM-E
27
Odrzywół Arkadiusz
IV Tb
najlepszy absolwent TM-E
28
Kopański Mateusz
I Tb
najlepszy uczeń TM-E
29
Piotrowski Michał
I Tc
najlepszy uczeń TM-E
30
Gawron Bartłomiej
II Tb
najlepszy uczeń TM-E
31
2014/15
Stefański Kamil
IV Ti
najlepszy absolwent TM-E
32
Myszkowski Jakub
IV Tb
najlepszy absolwent TM-E
33
Kopański Mateusz
II Tb
najlepszy uczeń TM-E
34
Pietrzkowski Mateusz
III Tb
najlepszy uczeń TM-E
35
Grzybowski Hubert
III Tc
najlepszy uczeń TM-E
36
Śmiechowicz Michał
III Ti
najlepszy uczeń TM-E
37
2015/16
Gawron Bartłomiej
IV Tb
najlepszy absolwent TM-E
38
Kabziński Paweł
IV Tb
najlepszy absolwent TM-E
39
Pietrzkowski Mateusz
IV Tb
najlepszy absolwent TM-E
40
Śmiechowicz Michał
IV Ti
najlepszy absolwent TM-E
41
Jachimczak Wiktor
IV Ti
najlepszy absolwent TM-E
42
Kopański Mateusz
III Tb
najlepszy uczeń TM-E
43
Bartosiewicz Szymon
I Ti1
najlepszy uczeń TM-E
44
2016/17
Bartosiewicz Szymon
II Ti
najlepszy uczeń TM-E
45
Roske Tomasz
I Ti
najlepszy uczeń TM-E
46
2017/18
Karbowiak Damian
IV Ti
najlepszy absolwent TM-E
47
Maciak Magda
I Tb1
najlepszy uczeń TM-E
48
Roske Tomasz
II Ti2
najlepszy uczeń TM-E
49
Sipa Przemysław
I Ti1
najlepszy uczeń TM-E
50
Ciesielski Adrian
II Ti1
najlepszy uczeń TM-E
51
Stępień Martyna
ITb1
najlepszy uczeń TM-E
52
2018/19
Bartosiewicz Szymon
IV Ti1
najlepszy absolwent TM-E
53
Kalinowski Kamil
IV Ti1
najlepszy absolwent TM-E
54
Maciak Magda
II Tb1
najlepszy uczeń TM-E
55
Sipa Przemysław
II Ti1
najlepszy uczeń TM-E
56
2019/20
Sipa Przemysław
III Ti1
najlepszy uczeń TM-E
57
Szafrański Oliwier
II Ti2
najlepszy uczeń TM-E
58
Kowalski Przemysław
III Ti1
najlepszy uczeń TM-E
59
Maciak Magda
III Tb1
najlepszy uczeń TM-E