Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Samorząd Uczniowski

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =

WŁADZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZSP NR 1
KLAUDIA SZCZEPOCKA – przewodnicząca
MATEUSZ WILK – wiceprzewodniczący


ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
KLAUDIA SZCZEPOCKA
MATEUSZ WILK
PAULINA STRZELCZYK
BARTEK GONERA
PRZEMYSŁAW KOWALSKI


Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
Pan Sebastian Wojtaś
Pani Jagoda Lewińska


POCZET SZTANDAROWY
JUSTYNA CIEŚLIK III A
PATRYCJA RUDZIŃSKA III A
ANGELIKA MILITOWSKA III A
KINGA PIERA III A
NINA  NIEWIADOMSKA III D
MICHAŁ BIEGAŃSKI III TI2
ADAM DRZĄSZCZ IV TA
SZYMON TURNIAK III TC
JAKUB MICHALSKI II TC
ADRIANNA KOWALSKA II C
DARIA MAGIERA II  C
NATALIA PAWŁOWSKA II C


SEKCJA AKUSTYCZNA
MATEUSZ  RYGIELSKI II Tb2
ARTUR  KOWALSKI II Tb2

Załączniki artykułu