Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Samorząd Uczniowski

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =

WŁADZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZSP NR 1
KLAUDIA SZCZEPOCKA – przewodnicząca
MATEUSZ WILK – wiceprzewodniczący


ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
KLAUDIA SZCZEPOCKA
MATEUSZ WILK
PAULINA STRZELCZYK
BARTEK GONERA
PRZEMYSŁAW KOWALSKI


Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
Pan Sebastian Wojtaś
Pani Jagoda Lewińska


POCZET SZTANDAROWY
JUSTYNA CIEŚLIK
ANGELIKA MILITOWSKA
KINGA PIERA
NINA NIEWIADOMSKA
ADAM DRZĄSZCZ


SEKCJA AKUSTYCZNA
MATEUSZ  RYGIELSKI II Tb2
ARTUR  KOWALSKI II Tb2

Załączniki artykułu