Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Czas na podsumowanie projektu Erasmus+

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =
zdjęcie
W ocenie uczniów-uczestników projektu- pobyt na stażu zagranicznym wpłynął pozytywnie na dalszą  ścieżkę kształcenia zawodowego.
 
Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. 
PUBLIKACJA BEZPŁATNA


 
Poprzez zagraniczną praktykę   uczniowie  zdobyli doświadczenie zawodowe, które w dużym stopniu ułatwi  im znalezienie atrakcyjnej pracy w Polsce i za granicą. Dzięki mobilności  zwiększyła się  znajomość języka angielskiego,  języka niemieckiego zauważono wzrost wiedzy i kompetencji zawodowych,  wiedzy na temat kultury i tradycji Niemiec, tolerancji i otwartości międzynarodowej, umiejętności organizacyjnych, interpersonalnych, społecznych i osobistych. Projekt pod nazwą ,,Technika, praktyka, DOŚWIADCZENIE” był niesamowitym przeżyciem i doświadczeniem dla wszystkich uczestników, stał się szansą na zdobycie wiedzy i umiejętności językowych, kulturowych  oraz możliwością uzyskania atrakcyjnej pracy w dalszej przyszłości  zawodowej, bowiem uczniowie mieli możliwość   zapoznania się z technikami i metodami nauczania w przedsiębiorstwach niemieckich.

Kolejnym kluczowym aspektem mobilności było nabycie istotnych kwalifikacji zawodowych, wzrost pewności siebie, poczucie własnej wartości. Miesięczny staż  w Niemczech  wpłynął pozytywnie na kształtowanie postawy młodego człowieka,  w tym na podejmowane zadania wymagające większej  odpowiedzialności.  W tym celu  podjęto   we wrześniu i październiku   szereg działań upowszechniających propagowanie rezultatów projektu. Pierwszym z nich były bieżące  informacje zamieszczone na stronie internetowej szkoły zsp1.piotrkow.pl  i w zakładce Erasmus+. Dotyczyły one wszelkich działań podjętych w zakresie przygotowania uczniów do mobilności zagranicznej i samego pobytu w Schkeuditz oraz akcji promujących  projekt w szkole, w  mediach.  Kolejnym elementem upowszechniającym ideę projektu była założona strona facebook,com. Erasmus+,  na której zamieszczane były  aktualne informacje z pobytu w Niemczech.
 
Relacja z samego stażu opublikowana została w prasie lokalnej 30 czerwca  w Dzienniku Łódzkim w Tygodniku 7 dni oraz na stronie internetowej Tytuł artykułu  ,,Uczniowie Tepeesu wrócili ze stażu w Niemczech. Uczyli się i zwiedzali”. Przygotowane zostały  także 2  wystawki szkolne pn. ,,Erasmus+ 2016/2017” z pobytu stażu zagranicznego na której zamieszczono  szczegółowe sprawozdania uczniów i  opiekunów  oraz zdjęcia z mobilności zagranicznej.  Kolejnym  działaniem promującym projekt była gazetka szkolna przygotowana przez informatyków, uczestników projektu, w której  wyszczególnione  zostały umiejętności zdobyte przez  mechatroników, elektryków, elektroników i informatyków oraz podkreślone zostały zalety pobytu zagranicznego   pod tytułem ,, Dlaczego warto?   
 
W kolejnej prasie lokalnej w Tygodniku Trybunalskim  ukazał się artykuł pt. ,, Uczniowie z ZSP nr 1 na stażu w Niemczech” w którym szczegółowo przedstawione zostało sprawozdanie z mobilności stażu.  Następnym działaniem upowszechniającym projekt były relacje uczniów z pobytu zaprezentowane  w 18 klasach  Technikum Mechaniczno-Elektrycznego. Uczniowie  wybranych zawodów przedstawili swoje wrażenia z pobytu i zachęcali kolegów i koleżanki  w przyszłości do udziału w stażu zagranicznym.  Również na  posiedzeniu  Rady Pedagogicznej i szkolnym zebraniu Rady Rodziców uczniowie  przygotowali  prezentację multimedialną, uatrakcyjnioną  zdjęciami i filmem z  odbytego stażu zagranicznego w czerwcu.  Na spotkaniach  odpowiadali rzeczowo na pytania uczniów,   rodziców i nauczycieli.  Swoimi wrażeniami uczniowie mogli podzielić się także  przed dziennikarzami Telewizji Piotrkowskiej, udzielając wywiadu i podczas samej prezentacji w jednej z klas. Relację emitowano w Informacjach Piotrkowskich.


Kolejny artykuł ukazał się również w Dzienniku Łódzkim pt.,, Praktyka czyni technika”, poprzedzony wywiadem z uczniem klasy 4tb- Damianem Kowalskim i jedną z opiekunek p. Jolantą Zielonką.  Dodatkowo działania udokumentowane zostały w kronice szkolnej Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1.  Stworzono także  foldery zdjęć  z mobilności  od przygotowań do wyjazdu po upowszechnianie projektu.
 
W podsumowaniu wyników ewaluacji mobilności  warto zacytować  opinie uczniów: dlaczego warto było uczestniczyć w projekcie Erasmus+?
 
  • ,, Erasmus był prawdziwą szkołą życia, uczył radzenia sobie w obcym kraju, w nowych warunkach,   stanowił świetną okazję do tego, aby zacząć odważniej patrzeć w przyszłość i podejmować twórczo  decyzje”.
  •  ,,Uczestnictwo w stażu zagranicznym  jest mile widziane w życiorysie i cenione przez pracodawców, stanowi dobrą inwestycję w dalszej ścieżce zawodowej”.
  •  ,,Uczestnictwo w Erasmusie dało szansę na zdobycie nowej wiedzy, doświadczenia zawodowego, poznanie nowych metod i form pracy, umiejętność posługiwania się językiem obcym” .
  •  ,, Wyjazd na staż zagraniczny  był szansą na podróżowanie pociągiem,  na zwiedzanie kraju, poznanie  najważniejszych jego zabytków  w  Lipsku, Dreźnie, Berlinie, Halle”.
  •  ,, Dzięki pobytowi zagranicznemu  zwiększyły się umiejętności adaptacyjne, poznaliśmy swoje słabe i mocne strony, staliśmy się otwarci , tolerancyjni na obce kultury”.
  • ,, Wyjazd był  nie tylko okazją do zdobycia kwalifikacji zawodowych, poznania kultury i historii Niemiec, ale również zawiązania przyjaźni m.in.  z Hiszpanami,  polska grupą z Krosna, Rzeszowa, Radomska, Zabrza”.

Projekt w dużym stopniu wpłynął na podwyższenie jakości działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i zwiększył  kompetencje w obszarze zarządzania projektami. Potwierdzeniem tego jest  realizowany w ramach praktyk zawodowych kolejny  wyjazd, tym razem do Włoch w  lipcu 2018 roku.


Red. Jolanta Zielonka
powrót