Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Dodatkowe zajęcia przed wyjazdem do Bolonii

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 2 =
zdjęcie
1 i 7 października br. odbyły się z zajęcia pedagogiczne i z doradztwa zawodowego w ramach projektu PO WER "Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu”.

Celem zajęć było przygotowanie 29 uczniów  do mobilności zagranicznej.  Zajęcia  z doradztwa zawodowego  obejmowały  zagadnieniami związane z komunikacją interpersonalną,  przedsiębiorczością, planowaniem dalszej  drogi kształcenia i rozwoju.

Ich celem było przygotowanie młodzieży do roli pracownika, trafnego wyboru zawodu i kształcenia, aktywnego poszukiwania pracy  oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych, Głównym celem zajęć  pedagogicznych  było wzajemne poznanie się uczestników wyjazdu  i wzmocnienie poczucia własnej wartości. Ważnym elementem zajęć były warsztaty radzenia sobie ze stresem w obcym środowisku, kulturą zachowania, istotą konfliktu i sposobami jego rozwiązywania, a także przestrzeganie norm i obyczajów, akceptowanie odmienności kulturowej.

Zajęcia pedagogiczne pozwoliły uczniom zwiększyć umiejętność pracy w zespole. Opracowany został kodeks  kulturalnego zachowania. Uczniowie mogli   wypowiedzieć się na temat  czynników ułatwiających skuteczną komunikację interpersonalną, na temat  tolerancji i otwartości międzykulturowej poprzez odniesienie do przykładów życiowych.


 
Red. Jolanta Zielonka
powrót