Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

I etap zajęć przygotowawczych do projektu PO WER „Praktyka czyni MISTRZA!”

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
zdjęcie
Odbyło się pierwsze zebranie informacyjne pana dyrektora Bogusława Łukaszewskiego, koordynatora projektu, z jego uczestnikami.
Brały w nim udział również opiekunki młodzieży na czas wyjazdu do Włoch. Uczniowie otrzymali niezbędne informacje dotyczące organizacji wyjazdu.
 
W  dniach 19-21 kwietnia odbyły się  zajęcia przygotowujące młodzież do mobilności zagranicznej w ramach projektu pn. „Praktyka czyni MISTRZA!”, który jest finansowany przez Unię Europejską w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.
 
W zajęciach prowadzonych przez panią Jolantę Zielonkę, Jolantę Federowicz oraz Magdalenę Kitowską uczestniczyli uczniowie klas trzecich technikum zakwalifikowani do udziału w projekcie.   
 
Szkolenie związane było z tematyką wyjazdu do Włoch, z  przygotowaniem językowym, kulturowym, i pedagogicznym. Podczas zajęć z języka angielskiego uczniowie m.in. pisali swoje CV, korzystając z szablonu Europass, przeprowadzono także test wiedzy i umiejętności językowych. Tematyka zajęć kulturowych obejmowała obyczaje, atrakcje turystyczne oraz  ciekawostki związane z kulturą włoską. Zajęcia pedagogiczne obejmowały  zagadnieniami związane z komunikacją interpersonalną,  tolerancją, kulturą zachowania w różnych sytuacjach. Kolejna sesja zajęć planowana jest na początek maja. A następnie uczniowie uczestniczyć będą również w zajęciach z języka włoskiego.
powrót