Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

I etap zajęć w ramach programu Erasmus+

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =
zdjęcie
W  dniach 3-4-5 kwietnia odbyły się  zajęcia przygotowujące młodzież do mobilności zagranicznej w ramach projektu pod nazwą ,,Technika, praktyka, DOŚWIADCZENIE”  dla uczniów klas: 3ta, 3tc, 3tb i 3ti z udziałem opiekunów - nauczycieli:  p. Magdaleny Kitowskiej, p. Elżbiety Szperny, p. Anety Trawińskiej i p. Jolanty Zielonki.
Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. 
PUBLIKACJA BEZPŁATNA


Szkolenie związane było z tematyką wyjazdu do Niemiec, z  przygotowaniem językowym, kulturowym, i pedagogicznym. Celem zajęć z języka angielskiego i niemieckiego było zapoznanie uczniów z podstawowym, branżowym słownictwem niezbędnym do odbycia stażu w Niemczech,   zwrotami, formami grzecznościowymi przydatnymi w codziennym porozumiewaniu się  oraz  z regulaminem pobytu w języku niemieckim i angielskim.

Tematyka zajęć kulturowych obejmowała obyczaje, historię, atrakcje turystyczne oraz  ciekawostki związane z kulturą niemiecką. Zajęcia pedagogiczne obejmowały  zagadnieniami związane z komunikacją interpersonalną,  kulturą zachowania, wizerunkiem wzorowego pracownika,   istotą konfliktu i sposobami jego rozwiązywania. Zajęcia prowadzone były z podziałem na trzy grupy. Kolejny etap  obowiązkowych zajęć rozpocznie się już 4 maja.
Red. Jolanta Zielonka
powrót