Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

II etap zajęć w ramach projektu ERASMUS+

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
zdjęcie
W dniach 5.05. – 8.05.2017 grupa 50 uczniów – uczestników projektu Erasmus+  brała udział w drugiej turze obowiązkowych zajęć przygotowujących do mobilności w ramach projektu ”Technika, praktyka, DOŚWIADCZENIE”.
Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. 
PUBLIKACJA BEZPŁATNA


Szkolenie  prowadzone były przez opiekunów - nauczycieli:  p. Jolantę Zielonkę, p. Elżbietę Szperną, p. Anetę Trawińską i p. Magdalenę Kitowską. Spotkania obejmowały przygotowanie językowe (język angielski i język niemiecki) oraz przygotowanie pedagogiczne. W czasie lekcji pedagogicznych  uczniowie zapoznali się z tematyką  dotyczącą tolerancji, przestrzegania norm regulujących właściwe zachowanie oraz  istotą stresu w szczególnych sytuacjach. Zajęcia językowe skupiły się  głównie na słownictwie technicznym, z podziałem na poszczególne branże i specjalizacje, co ma na celu przygotowanie uczniów do bezkolizyjnego funkcjonowania w zakładach pracy i warsztatach na terenie Niemiec.
Na zakończenie szkolenia uczniowie wypełniali ankiety ewaluacyjne, oceniając zakres prowadzonych zajęć, ich przydatność, poziom przyrostu swojej wiedzy, a także przygotowanie prowadzących. Zajęcia spotkały się z pozytywnymi opiniami uczestników.
 
10.05.2017 odbyło się kolejne zebranie uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy otrzymali od koordynatora projektu zaświadczenie o odbytym szkoleniu oraz podpisali też umowę. Pan dyrektor Bogusław Łukaszewski zapoznał uczniów i opiekunki z ustaleniami i spostrzeżeniami z wizyty w Schkeuditz, odpowiadał też na liczne pytania  prezentując zdjęcia ośrodka i miejsc odbywania praktyk.
 
Red. Magdalena Kitowska
powrót