Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

"Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =
zdjęcie
22 listopada (czwartek) o godz. 9:40 w sali nr 15
odbędzie się spotkanie dotyczące realizacji projektu "Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim". Przedstawiona zostanie lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszam zainteresowanych  uczniów, którzy  zadeklarowali swój   udział w projekcie.
 
 
Jolanta Zielonka
powrót