Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w zakresie nowoczesnego lutowania

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
zdjęcie
W dniach  6-11 maja br. w budynku gimnazjum   odbyło się  piąte  szkolenie  z zakresu:  Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej
dla ostatniej 10-osobowej    grupy uczestników  unijnego projektu ,,Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1”.  Uczestniczyli w nim uczniowie z klasy 3tb2- mechatronicy  i 3tc- elektrycy, obecność zaszczycił  także uczeń z klasy 3tb2, który w ramach swojej pasji uczestniczył w  ćwiczeniach praktycznych lutowania. Zajęcia prowadzone były w miłej atmosferze i na bardzo wysokim poziomie  przez trenera  pana Adriana Raszkiewicza- przedstawiciela firmy Renex  i   Międzynarodowego  Centrum Doskonalenia Zawodowego  z Włocławka. Wszyscy uczestnicy projektu  byli bardzo zadowoleni z prowadzonych zajęć i nabytych umiejętności nowoczesnego lutowania.

 
                                                                                                                       Red. Jolanta Zielonka

 
Dotyczy projektu pt. „Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim ” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0023/17 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŁ 2014-2020
powrót