Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Minął tydzień drugiego szkolenia dla drugiej grupy projektu ,,Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1”

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
zdjęcie
10 grudnia br.  rozpoczęło się szkolenie zawodowe dla drugiej grupy uczestników  projektu ,,Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1”.
W sobotę 15  grudnia br. – ostatnim dniu zajęć-  grupa   elektroników, elektryków i mechatroników przystąpiła do egzaminu teoretycznego  z zakresu:  Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej. Wszyscy uczestnicy projektu  byli bardzo zadowoleni z prowadzonych zajęć i nabytych umiejętności nowoczesnego lutowania. Zajęcia szkoleniowe prowadzone były na bardzo wysokim poziomie  przez pana Łukasza Borowskiego przedstawiciela firmy Renex Electronics Education Center  i dzięki współpracy firmy   Międzynarodowego  Centrum Doskonalenia Zawodowego  z Włocławka, wspierającej  kształcenie i szkolnictwo zawodowe.

 
Red. Jolanta Zielonka


 
Dotyczy projektu pt. „Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim ” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0023/17 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ 2014-2020
powrót