Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Minął tydzień pierwszego szkolenia unijnego projektu "Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =
zdjęcie
W sobotę 8 grudnia br. dla pierwszej 10–osobowej grupy
elektroników, elektryków
i mechatroników projektu ,,Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1” zakończyło się szkolenie wraz z teoretycznym egzaminem z zakresu: Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej. W opinii uczniów zajęcia prowadzone były na wysokim poziomie, z pełnym profesjonalizmem i przebiegały przy tym w miłej i życzliwej atmosferze.
Red. Jolanta Zielonka

Dotyczy projektu pt. „Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim ” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0023/17 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
powrót