Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Nowoczesne metody lutowania

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
zdjęcie
Nowoczesne metody lutowania
 


Od 10  do 15 lutego br. w sali B17 odbyło  się  szkolenie zawodowe dla  grupy mechatroników  w ramach unijnego projektu ,,Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim”. Ośmiogodzinne zajęcia praktyczne   prowadzone były przez p. Łukasza  Małasa i p. Marcina Sudomira  z  firmy Renex Electronics Education Center z Włocławka.   Tematyka dotyczyła Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej. Od 2-7 i 9- 14 marca  br.  w godz. 8:00-15:00  odbędą się kolejne  szkolenia dla  IV i V grupy uczniów. Każde szkolenie kończy się egzaminem.
 
                                                                                                        Red.  Jolanta Zielonka


  
Dotyczy projektu pt. „Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim ” nr Projektu
RPLD.11.03.01-10-0023/17 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
powrót