Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

O projekcie Erasmus+

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim w okresie 01.11.2016 – 31.10.2017 będzie realizował projekt pn. „Technika, praktyka, DOŚWIADCZENIE!”, który jest finansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+, Akcji 1: Mobilność edukacyjna. Zagranicznym partnerem jest firma Vitalis GmbH z siedzibą w Schkeuditz.
 

„Technika, praktyka, DOŚWIADCZENIE!” to projekt skierowany przede wszystkim do uczniów III klas, kształcących się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim. Jego głównym celem jest rozwój kompetencji zawodowych, społeczno-personalnych oraz poprawa umiejętności językowych wśród 50 uczestników projektu. Wśród celów szczegółowych należy wyróżnić:
 

  • zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez praktykę w niemieckim przedsiębiorstwie,
  • nabycie kluczowych kwalifikacji zawodowych, ułatwiających wejście na rynek pracy,
  • przełamanie bariery posługiwania się językami obcymi oraz poprawa języka branżowego/zawodowego,
  • wzrost pewności siebie, umiejętności radzenia sobie ze stresem, poczucia własnej wartości,
  • nabycie kompetencji pozwalających na swobodne poruszanie się na regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy,
  • poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów kraju przyjmującego,
  • kształtowanie postaw związanych z otwartością na zmiany i gotowością do uczenia się przez całe życie.

Realizacja projektu stanowi szansę dla naszej szkoły na zdobycie wiedzy i doświadczenia oraz rozwój w wymiarze międzynarodowym.

W ramach projektu 50 uczniów, kształcących się w kierunkach: technik elektronik, technik mechatronik, technik elektryk i technik informatyk odbędzie zagraniczny staż w Niemczech w przedsiębiorstwach o profilach działalności zgodnych z kierunkami kształcenia uczestników. Mobilność odbędzie się w terminie 28.05-24.06.2017, a organizacją pobytu zajmie się organizacja partnerska – Vitalis GmbH. Przed wyjazdem do Niemiec z każdym uczniem zostanie podpisana umowa uczestnictwa oraz porozumienie o programie zajęć. Nabyte podczas staży kompetencje zostaną potwierdzone przez Europass Mobilność, dokumenty ECVET oraz certyfikat uczestnictwa.


Przed wyjazdem do Niemiec uczniowie będą zobowiązani uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach, które będą składać się z trzech części – językowej, kulturowej i pedagogicznej. Uczestnicy odbędą kursy z języka angielskiego i języka niemieckiego, które umożliwią im przygotowanie się do radzenia sobie podczas odbywania praktyk, jak również w sytuacjach codziennych. Pomogą również przełamać bariery komunikacyjne, ponieważ duży nacisk kładziony będzie na swobodę wypowiedzi i rozumienie poleceń. Podczas przygotowania kulturowego uczniowie poznają niemiecką kulturę, historię i obyczaje. Ostatni blok spotkań będzie miał na celu przygotowanie pedagogiczne uczniów, a jego tematyka obejmie zagadnienia m.in. komunikacji międzyludzkiej, rozwiązywania konfliktów, reagowania na stres i nowe sytuacje oraz tolerancji i otwartości wobec odmienności kulturowej.

Udział w projekcie jest bezpłatny – uczestnikom zostanie zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, podróż do Niemiec i z powrotem, przejazdy lokalne, ubezpieczenie, kieszonkowe oraz bogaty program kulturowy (wycieczki do Berlina, Lipska i Drezna). Projekt jest finansowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Rekrutacja do projektu odbędzie się w terminie XI – XII 2016 r. – jej termin i zasady zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń. Wszelkich informacji na temat projektu udziela Pan Bogusław Łukaszewski – dyrektor szkoły.

powrót