Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Podsumowanie projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 1 =
zdjęcie
W poniedziałek 7 października w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego podsumowana została pierwsza edycja projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” dla Piotrkowa, powiatów piotrkowskiego, bełchatowskiego i radomszczańskiego.
Projekt stypendialny realizowany przez Województwo Łódzkie skierowany był do uczniów szkół zawodowych z regionu.

W ubiegłym roku szkolnym stypendia w wysokości 6 tys. i 10 tys. zł (dla osób z niepełnosprawnościami) otrzymało 2821 uczniów z całego regionu, z czego z Piotrkowa Trybunalskiego 184 uczniów, a 23 ze szkół powiatowych.

Na spotkanie podsumowujące z naszej szkoły zaproszeni zostali: stypendystka – uczennica klasy 3tb1 Magda Maciak, p. dyrektor Bogusław Łukaszewski, p. Anna Maliszewska – opiekunka stypendystki oraz p. Tomasz Zygier opiekun stypendysty Tomasza Roske ucznia klasy 4ti2.

Magda podczas spotkania przedstawiła bardzo ciekawą prezentację swojego planu stypendialnego, swoich osiągnięć, zainteresowań oraz prac, które wykonała podczas trwania projektu. Podbiła serca zebranych gości swoją elokwencją, płynnością i poprawnością wypowiedzi, pracowitością, pomysłowością, wrażliwością oraz pomimo młodego wieku bardzo wysokim poziomem wiedzy i dużym pakietem doświadczeń zawodowych.

W bardzo ciepłych słowach opowiedziała o naszej szkole, która cyt: „...jest najlepsza na świecie ponieważ stawia na wysoki poziom i wyniki nauczania oraz na rozwój indywidualnych zainteresowań i na praktykę...”. Ze wzruszeniem podziękowała wychowawczyni p. Annie Maliszewskiej za pomoc w pracy nad planem i realizacją projektu, Dyrekcji Szkoły i wszystkim nauczycielom za wsparcie i przekazywaną wiedzę.

Gratulujemy Magdzie oraz wszystkim naszym stypendystom, to dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu zakwalifikowali się do udziału w projekcie. Mamy nadzieję, że dzięki otrzymanym funduszom mogli rozwijać się zgodnie z kierunkiem swoich zainteresowań, co w przyszłości wpłynie pozytywnie na ich karierę zawodową. Życzymy dalszych sukcesów.

Anna Maliszewska
powrót