Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

„Praktyka czyni MISTRZA!”

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
zdjęcie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim w okresie 01.11.2017 – 30.11.2018 będzie realizował projekt pn. „Praktyka czyni MISTRZA!”, który jest finansowany przez Unię Europejską w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.
Otrzymane dofinansowanie wynosi 331 152,62 PLN. Zagranicznym partnerem jest Istituto per la Formazione, l'Occupazione e la Mobilità (IFOM) z siedzibą w Bolonii.
 
„Praktyka czyni MISTRZA!” to projekt skierowany przede wszystkim do uczniów III klas, kształcących się w naszej szkole. Jego głównym celem jest zwiększenie kompetencji zawodowych, społeczno-personalnych oraz rozwój umiejętności językowych wśród 30 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim, umożliwiających im w przyszłości znalezienie zatrudnienia. Wśród celów szczegółowych należy wyróżnić:
 
  • zwiększenie umiejętności zawodowych i doświadczenia uczestników w zawodzie w którym się kształcą,
  • ulepszenie umiejętności komunikacyjnych i pracy w zespole,
  • rozwinięcie umiejętności językowych uczniów oraz przełamanie bariery językowej,
  • zwiększenie samodzielności i przedsiębiorczości,
  • rozwinięcie cech i umiejętności przydatnych w zawodach technicznych: dokładności, spostrzegawczości, systematyczności oraz wyobraźni przestrzennej, konstrukcyjnej i technicznej,
  • zwiększenia znajomości innych kultur oraz otwartości na różnice kulturowe.
 
Realizacja projektu stanowi szansę dla naszej szkoły na rozwinięcie współpracy międzynarodowej szkoły, podniesienie jej oferty edukacyjnej oraz wzrost kompetencji kadry związanych z zarządzaniem projektem i znajomości języków obcych.
 
W ramach projektu 30 uczniów, kształcących się w kierunkach: technik elektronik, technik mechatronik, technik elektryk i technik informatyk odbędzie czterotygodniowy zagraniczny staż we Włoszech w przedsiębiorstwach o profilach działalności zgodnych z kierunkami kształcenia uczestników. Mobilność odbędzie się w terminie 01.07-28.07.2018, a organizacją pobytu zajmie się partner projektu – IFOM. Przed wyjazdem do Włoch z każdym uczniem zostanie podpisana umowa uczestnictwa, porozumienie o programie zajęć i zobowiązanie do zapewnienia jakości ECVET. Nabyte podczas staży kompetencje zostaną potwierdzone przez Europass Mobilność, dokumenty ECVET, certyfikaty uczestnictwa oraz opinie w dzienniczkach praktyk.
 
Przed wyjazdem do Włoch uczniowie będą zobowiązani uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach, które będą składać się z trzech części – językowej, kulturowej i pedagogicznej. Uczestnicy odbędą kursy z języka angielskiego i języka włoskiego, które umożliwią im przygotowanie się do radzenia sobie podczas odbywania praktyk, jak również w sytuacjach codziennych. Pomogą również przełamać bariery komunikacyjne, ponieważ duży nacisk kładziony będzie na swobodę wypowiedzi i rozumienie poleceń. Podczas przygotowania kulturowego uczniowie poznają włoską kulturę, historię i obyczaje. Ostatni blok spotkań będzie miał na celu przygotowanie pedagogiczne uczniów, a jego tematyka obejmie zagadnienia m.in. komunikacji międzyludzkiej, rozwiązywania konfliktów, reagowania na stres i nowe sytuacje oraz tolerancji i otwartości wobec odmienności kulturowej. Po powrocie z mobilności uczniowie będą uczestniczyć w procesie upowszechniania rezultatów.
 
Udział w projekcie jest bezpłatny – uczestnikom zostanie zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie (w postaci obiadokolacji i kieszonkowego na pozostałe wyżywienie), podróż do Włoch i z powrotem, przejazdy lokalne, ubezpieczenie oraz bogaty program kulturowy.
 
Rekrutacja do projektu odbędzie się w terminie XI – XII 2017 r. – jej termin i zasady zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń.

Wszelkich informacji na temat projektu udziela Pan Bogusław Łukaszewski – dyrektor szkoły.

 
powrót