Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

„Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu”

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =
zdjęcie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim w okresie 01.09.2018 – 29.02.2020 realizuje projekt pn. „Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu”, który jest finansowany przez Unię Europejską w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.
Otrzymane dofinansowanie wynosi 150000,00  EURO. Zagranicznym partnerem jest Istituto per la Formazione, l'Occupazione e la Mobilità (IFOM) z siedzibą w Bolonii.
 
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych, zawodowych, oraz interpersonalnych 58 uczniów kształcących się w naszej szkole, umożliwiających w przyszłości ich rozwój zawodowy, kulturowy i osobisty.
Cel ten będzie realizowane poprzez organizację dwóch mobilności w ramach, których 58 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie 4-tygodniowy staż zawodowy we włoskich przedsiębiorstwach o profilach działalności zgodnych kierunkami kształcenia uczestników/uczestniczek.

W ramach  I mobilność zaplanowano udział  29 uczniów klas III

a. 9 osób kształcące się w zawodzie technik elektronik,
b. 10 osób kształcących się w zawodzie technik mechatronik,
c. 10 osób kształcących się w zawodzie technik informatyk.

W ramach II mobilność zaplanowano udział, 29 uczniów klas II (wyjeżdżających na praktykę w klasie III)

a. 9 osób kształcące się w zawodzie technik elektronik,
b. 10 osób kształcących się w zawodzie technik mechatronik,
c. 10 osób kształcących się w zawodzie technik informatyk.
 
W ramach przygotowania do wyjazdu uczniowie będą uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach, które będą składać się z trzech części – językowej, kulturowej i pedagogicznej. Uczestnicy odbędą kursy z języka angielskiego i języka włoskiego, które umożliwią im przygotowanie się do radzenia sobie podczas odbywania praktyk, jak również w sytuacjach codziennych. Pomogą również przełamać bariery komunikacyjne, ponieważ duży nacisk kładziony będzie na swobodę wypowiedzi i rozumienie poleceń. Podczas przygotowania kulturowego uczniowie poznają włoską kulturę, historię i obyczaje. Ostatni blok spotkań będzie miał na celu przygotowanie pedagogiczne uczniów, a jego tematyka obejmie zagadnienia m.in. komunikacji międzyludzkiej, rozwiązywania konfliktów, reagowania na stres i nowe sytuacje oraz tolerancji i otwartości wobec odmienności kulturowej. Po powrocie z mobilności uczniowie będą uczestniczyć w procesie upowszechniania rezultatów.
Przed wyjazdem do Włoch z każdym uczniem zostanie podpisana umowa uczestnictwa, porozumienie o programie zajęć i zobowiązanie do zapewnienia jakości ECVET. Nabyte podczas staży kompetencje zostaną potwierdzone przez Europass Mobilność, dokumenty ECVET, certyfikaty uczestnictwa oraz opinie w dzienniczkach praktyk.
 
Udział w projekcie jest bezpłatny – uczestnikom zostanie zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie (w postaci obiadokolacji i kieszonkowego na pozostałe wyżywienie), podróż do Włoch i z powrotem, przejazdy lokalne, ubezpieczenie oraz bogaty program kulturowy.
 
Rekrutacja do I mobilności odbędzie się w terminie X 2018 r. – jej termin i zasady zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń. Wszelkich informacji na temat projektu udziela Pan Bogusław Łukaszewski – dyrektor szkoły.
 
powrót