Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Przygotowania uczniów do stażu wakacyjnego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =
zdjęcie
Miesiąc przed planowanym stażem wakacyjnym   odbyło się kolejne szkolenie prowadzone przez pana Damiana Cichockiego  z zakresu Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA)  dla  dwóch  grup  uczestników unijnego projektu ,,Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1”.
Wszyscy uczniowie (50 osób) uczestniczyli także w obowiązkowym trzygodzinnym szkoleniu BHP oraz  badaniach lekarskich. 5 czerwca (środa),  w związku z planowanym w lipcu stażem wakacyjnym w firmie Haering oraz innych firmach wybranych przez uczniów, wszyscy uczestnicy projektu zapoznani zostali z  dokumentacją (m.in. umową, programem stażu, dzienniczkiem praktyk). Uczniowie otrzymali  również odzież ochronną, dostarczoną przez firmę Renex Sp. z.o.o.Sp.k z Włocławka (fartuch ochronny ESD, koszulka ESD T-shirt, obuwie antystatyczne, okulary ochronne, rękawiczki ochronne ESD, opaska antystatyczna).  Ważnym punktem spotkania było rozdanie  uczestnikom z grupy III-V   międzynarodowych  Certyfikatów  IPC i zaświadczeń o udziale w kursie i szkoleniu  Zaawansowane metody lutowania
i naprawa pakietów elektronicznych wraz z pakietami zawierającymi komponenty.
 

W najbliższym tygodniu 14-15 czerwca br.  odbędzie się  już ostatnie  szkolenie  z zakresu Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA) dla V grupy uczniów. Staż wakacyjny w ramach realizowanego unijnego projektu trwa 4 tygodnie od 1- 26 lipca. Uczeń w ramach stażu zobowiązany jest wypracować 150 godzin za które otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1 800,00 złotych.
 
Red. Jolanta Zielonka –szkolny koordynator projektu

 
Dotyczy projektu pt. „Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim ” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0023/17 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŁ 2014-2020
powrót