Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

REKRUTACJA DO PROJEKTU „Praktyka czyni MISTRZA!”

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =
zdjęcie
W dniach od 6 do 30 listopada 2017 r. odbędzie się rekrutacja uczestników do projektu „Praktyka czyni MISTRZA!”, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.
Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Partnerem jest włoska organizacja Istituto per la Formazione, l'Occupazione e la Mobilità (IFOM).

W ramach projektu uczniowie i uczennice naszej szkoły wezmą udział w czterotygodniowych stażach zagranicznych, które odbędą się w lipcu 2018 we Włoszech. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Każdemu z uczestników zostanie zapewnione:
 
 • zakwaterowanie w Bolonii wraz z wyżywieniem (kolacja oraz kieszonkowe na pozostałe wyżywienie),
 • ubezpieczenie, ubrania robocze,
 • kieszonkowe,
 • wycieczki, dojazd na miejsce stażu oraz przejazdy lokalne,
 • zajęcia przygotowawcze oraz wsparcie i mentoringu szkoły i organizacji partnerskiej.
 
Rekrutacja jest skierowana do uczniów i uczennic III klasy, kształcących się na kierunkach:
 
 • technik elektronik,
 • technik mechatronik,
 • technik elektryk,
 • technik informatyk.
 
Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy:
 
 • zapoznać się z Regulaminem rekrutacji,
 • uzupełnić formularz zgłoszeniowy (część A i część B1),
 • przedłożyć formularz do uzupełnienia wychowawcy (część B2),
 • Wypełniony i podpisany przez wychowawcę i ucznia/uczennicę formularz zgłoszeniowy, należy dostarczyć do koordynatora projektu – dyrektora szkoły Bogusława Łukaszewskiego lub złożyć w sekretariacie szkoły. Ostateczny termin złożenia formularzy mija w dn. 30 listopada 2017 r.
 • W przypadku niepełnoletności kandydata/ki formularz musi podpisać również rodzic/opiekun prawny.

Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają największą liczbę punktów. Szczegółowe kryteria rekrutacji zostały przedstawione w Regulaminie rekrutacji, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Poza udziałem w stażu zagranicznym osoby zakwalifikowane do projektu będą zobowiązane do uczestnictwa w zajęciach przygotowawczych,  a po powrocie w działaniach upowszechniających rezultaty projektu.
 

Załączniki artykułu

regulamin rekrutacji (Pobrań: 302)
formularz zgłoszeniowy (Pobrań: 189)
powrót