Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
zdjęcie
Rekrutacja na rok szkolny 2020/21
Absolwenci szkoły podstawowej mogą ubiegać się o przyjęcie czteroletniego V Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego lub pięcioletniego Technikum Mechaniczno-Elektrycznego im. rtm. Witolda Pileckiego.

Postępowania rekrutacyjne będą prowadzone zgodnie z harmonogramem ogłoszonym w zarządzeniu Łódzkiego Kuratora Oświaty.
W V Liceum Ogólnokształcącym proponujemy naukę w następujących oddziałach:
- klasa humanistyczna,
- klasa społeczna,
- klasa biologiczno-chemiczna,
- klasa językowo-informatyczna.W Technikum Mechaniczno-Elektrycznym proponujemy naukę następujących zawodów:
- technik elektronik,
- technik mechatronik,
- technik elektryk,
- technik informatyk.

Szczegółowe opisy kierunków TUTAJ.

Szkolna komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej zgodnie z •ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz.1737).

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:
• wyniki egzaminu ósmoklasisty,
• oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) z języka polskiego, matematyki i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
• szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 
Rekrutacja do wszystkich szkół w województwie łódzkim będzie przeprowadzona  za pomocą systemu elektronicznego - szczegółowe informacje będą dostępne na stronie:  
Strona dla Kandydatów zostanie uruchomiona w dniu 15 czerwca 2020.

Ponieważ w tym roku nie możemy spotakać sie podczas drzwi otwartych szkoły, zobaczcie jak wygladały one w latach ubiegłych:

w roku 2019

w roku 2018

Serdecznie zapraszamy!


W dniu 8 maja 2020 r. na witrynie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej opublikowano informację o ogłoszeniu konsultacji w sprawie terminów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. Na opinie dotyczące proponowanych terminów MEN czeka do 13 maja br.

https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021
 
Red. Piotr Szczepański
powrót