Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Spotkanie z uczestnikami projektu "Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
zdjęcie
5 marca 2019 r. (wtorek)  o godz. 12:25 w sali nr 26
 
odbędzie się uroczyste rozdanie świadectw z przeprowadzonego w okresie ferii zimowych  szkolenia z doradztwa zawodowo-edukacyjnego. Zapraszam  50 uczestników projektu ,,Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1
w Piotrkowie Tryb z klasy: 3ta, 3tb1, 3tb2, 3tc, 4ta, 4tb1 i 4tc.            
                                                                                   
                                                                                                 Jolanta Zielonka
 

Dotyczy projektu pt. „Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim ” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0023/17 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŁ 2014-2020
powrót