Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Spotkanie z uczestnikami projektu "Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 2 =
zdjęcie
3 stycznia 2019 r. (czwartek)  o godz. 9:50 w sali nr 26 
odbędzie się spotkanie dla 50 uczestników projektu ,,Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Tryb.”, na którym  przedstawiony zostanie   szczegółowy harmonogram  kolejnych szkoleń z zakresu:
 
  • Zaawansowane metody lutowania i naprawa pakietów elektronicznych wraz
    z pakietami zawierającymi komponenty BGA (grupa 3-5)
  • Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne (ESD) ( grupa 1-5)
  • Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce w tym również zastosowanie SPACE (grupa 1-5)
  • Doradztwo edukacyjno- zawodowe (grupa 1-5).


 Obecność  obowiązkowa uczniów biorących udział w projekcie z klasy: 3ta, 3tb1, 3tb2, 3tc, 4ta, 4tb1 i 4tc.                                                                                                

 
                                                                                                 Red. Jolanta Zielonka
 

Dotyczy projektu pt. „Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim ” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0023/17 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 
powrót