Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Sprawozdanie z realizacji mobilności w ramach programu Erasmus+

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =
zdjęcie
W terminie 28.05-24.06.2017 w ramach projektu zagranicznego pn. ,, Praktyka, technika, DOŚWIADCZENIE realizowanego w programie Erasmus+  50 uczniów, kształcących się w kierunkach: technik elektronik, technik mechatronik, technik elektryk i technik informatyk,
odbyło zagraniczny staż w Niemczech w przedsiębiorstwach o profilach działalności, zgodnych z kierunkami kształcenia. Koordynatorem projektu był pan Bogusław Łukaszewski-dyrektor szkoły. Opiekę nad uczniami sprawowały: pani Magdalena Kitowska, pani Elżbieta Szperna, pani Aneta Trawińska oraz pani Jolanta Zielonka. Organizacją pobytu zajmowała się firma  partnerska – Vitalis GmbH z siedzibą w Schkeuditz.  Główne cele stażu to:  rozwój kompetencji zawodowych, społeczno-personalnych,  zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez praktykę w niemieckim przedsiębiorstwie, nabycie kluczowych kwalifikacji zawodowych, ułatwiających wejście na rynek pracy, przełamanie bariery posługiwania się językami obcymi, szczególnie języka branżowego-/zawodowego, wzrost pewności siebie, umiejętności radzenia sobie ze stresem, poczucia własnej wartości, nabycie kompetencji pozwalających na swobodne poruszanie się na regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy, poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów Niemiec, kształtowanie postaw związanych z otwartością na zmiany i gotowością do uczenia się przez całe życie. W kwietniu i maju,  przed wyjazdem do Niemiec, uczniowie uczestniczyli   w obowiązkowych zajęciach, które składały się z trzech części: językowej, kulturowej i pedagogicznej. Uczniowie odbyli kursy z języka angielskiego i niemieckiego, które umożliwiły im przełamanie barier komunikacyjnych, przygotowanie się do radzenia ze stresem podczas odbywania praktyk, jak również w sytuacjach codziennych. Podczas przygotowania kulturowego uczniowie poznali niemiecką kulturę, historię i obyczaje. Ostatni blok spotkań  miał na celu przygotowanie pedagogiczne uczniów, a jego tematyka obejmowała zagadnienia komunikacji międzyludzkiej, rozwiązywania konfliktów, reagowania na stres, nowe sytuacje oraz tolerancji i otwartości wobec odmienności kulturowej.
 
Udział w projekcie był  bezpłatny – uczestnikom zostało zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, podróż do Niemiec i z powrotem do kraju, przejazdy lokalne, ubezpieczenie, kieszonkowe oraz bogaty program kulturowy (wycieczki do Berlina, Lipska, Drezna, Halle). Przyjazd do Schkeuditz miał miejsce 28 maja, w niedzielę.  W tym dniu uczniowie zostali zapoznani z przebiegiem stażu, regulaminem ośrodka Vitalis i programem kulturowym pobytu w Niemczech. Praktyczny staż zawodowy grupy  elektryków i elektroników miał miejsce na Gut Wehlitz w Schkeuditz, grupy informatyków w Lipsku, natomiast mechatroników na Gut Wehlitz w Schkeuditz, Lipsku i Delitzsch Uczniowie podczas mobilności mogli liczyć na wsparcie ze strony opiekunów stażu, którzy w sposób przystępny i klarowny przekazywali swoją wiedzę, głównie w języku angielskim, a także polskim. Uczniowie mieli zapewnioną odzież roboczą (elektrycy i mechatronicy),  a także zostali wyposażeni w odpowiedni sprzęt i narzędzia do wykonywania zadań określonych w programie stażu. Sale, w którym odbywał się staż, były odpowiednio dostosowane do wykonywania zadań przez uczniów. W wolnym czasie uczniowie mogli pograć w piłkę nożną, siatkówkę,  badmintona, bilarda, pobiegać, pójść na spacer do pobliskiego lasu, do centrum Schkeuditz, pojechać pociągiem  do Lipska lub spotkać się w klubie, a także wypoczywać na terenie ośrodka Vitalis. W weekendy organizowane były wycieczki do Lipska,  Berlina, Drezna, Halle. Wśród wielu atrakcyjnych miejsc  w Lipsku było zwiedzenie  największego w Europie Pomnika Walki Narodów (mierzącego 91 metrów), Altes Rathaus, Zeitgeschichtliches, skweru Augustusplatz, zabytkowego pasażu handlowego Madler Passage, kościoła St.Nikolai, kościoła St. Thomas, fabryki produkcyjnej samochodów  BMW. Podczas dwudniowej wycieczki do Berlina młodzież wraz z opiekunami  i przewodnikami miała okazję  zobaczyć siedzibę Parlamentu w historycznym Reischtagu, Bramę Branderburską, Pomnik Holocaustu, wystawę z pozostałościami Muru Berlińskiego, Skweru Alexanderplatz z Wieżą Telewizyjną i Czerwonym Ratuszem, Katedrę Berlińską, Muzeum Starożytne, Muzeum Techniki, salony samochodowy Mercedesa. Kolejną atrakcją na spędzenie niedzielnego, wolnego czasu była wycieczka z przewodnikiem po stolicy Saksonii- Dreźnie. Najważniejszym  jej celem było zwiedzenie Szklanej Manufaktury Volkswagena oraz najbardziej znanych obiektów niemieckiego miasta: Starego Rynku, barokowego kompleksu pałacyków- Zwinger, Placu Teatralnego, Zamku Królewskiego, Opery, kościoła Frauenkirche, ulicy Praskiej. Ostatnim punktem kulturowego programu był wyjazd do Halle i zwiedzenie katedry z XIV wieku, Kościoła Mariackiego przy Rynku Marktkirche, Ratusza Miejskiego, Czerwonej Wieży, Zamku Moritzburg i Bury Giebichestein oraz Muzeum Czekolady. 23 czerwca została dokonana ewaluacja stażu zagranicznego uczestników projektu Erasmus+. Staż zawodowy wszystkich uczniów został oceniony  na ocenę celującą. Wręczone zostały dyplomy i podziękowania uczniom i opiekunom. W tym samym dniu odbyła się ostatnia podróż pociągiem uczestników projektu   do Lipska.
 
24 czerwca w sobotę nastąpił powrót do Polski.
W ocenie uczniów pobyt na stażu zagranicznym wpłynął pozytywnie na dalszą ich ścieżkę kształcenia zawodowego. Dzięki mobilności zauważono wzrost wiedzy i kompetencji zawodowych, zwiększenie znajomości języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, wiedzy na temat kultury i tradycji Niemiec, tolerancji i otwartości międzynarodowej, umiejętności organizacyjnych, interpersonalnych, społecznych i osobistych. Uważam, że projekt pod nazwą ,,Technika, praktyka, DOŚWIADCZENIE” był niesamowitym przeżyciem i doświadczeniem dla wszystkich uczestników,  stał się szansą na zdobycie wiedzy i umiejętności językowych i kulturowych  oraz uzyskania atrakcyjnej pracy w dalszej karierze zawodowej.

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. 
PUBLIKACJA BEZPŁATNA

Red.    Jolanta Zielonka
powrót