Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Szkolenie dla kolejnej grupy unijnego projektu "Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
zdjęcie
W dniach  15-18 i 24-26 kwietnia br. w budynku gimnazjum  odbyło się   szkolenie  z zakresu:
Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej dla czwartej   grupy uczestników  unijnego projektu ,,Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1”.  Zajęcia prowadzone były profesjonalnie przez trenera  pana Adriana Raszkiewicza- przedstawiciela firmy Renex  i   Międzynarodowego  Centrum Doskonalenia Zawodowego  z Włocławka.
 
Red. Jolanta Zielonka

 
Dotyczy projektu pt. „Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim ” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0023/17 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŁ 2014-2020
powrót