Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Szkolenie dla nauczycieli z zakresu nowoczesnych metod lutowania

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
zdjęcie
W dniach  1-6 lipca br.  odbyło się  48-godzinne szkolenie  z zakresu:
Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej w ramach unijnego projektu "Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim”. Uczestnikami szkolenia była tym razem grupa 8 nauczycieli  uczących m.in. przedmiotów zawodowych. Wszyscy uczestnicy projektu  byli  zadowoleni z zajęć prowadzonych przez trenera pana Łukasza Borowskiego  - przedstawiciela firmy Renex  i   Międzynarodowego  Centrum Doskonalenia Zawodowego  z Włocławka. Od 1 lipca w stażu wakacyjnym w firmie Haering, a także  innych firmach piotrkowskich i powiatu  w/w projektu,  uczestniczą uczniowie klas trzecich i czwartych Technikum Mechaniczno-Elektrycznego.

 
Red. Jolanta Zielonka

 
Dotyczy projektu pt. „Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim ” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0023/17 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŁ 2014-2020
powrót