Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Szkolenie z zakresu nowoczesnych metod lutowania

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 3 =
zdjęcie
W dniach  1-6 kwietnia  odbyło się  48-godzinne szkolenie dla trzeciej  grupy uczestników  unijnego projektu "Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1”.  
 
W sobotę, w ostatnim dniu zajęć,  grupa   elektroników, elektryków i mechatroników przystąpiła do egzaminu teoretycznego  z zakresu:  Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej. Wszyscy uczestnicy projektu  byli  zadowoleni z prowadzonych zajęć   przez trenera pana Damiana Cichockiego- przedstawiciela firmy Renex  i   Międzynarodowego  Centrum Doskonalenia Zawodowego  z Włocławka.

 
Red. Jolanta Zielonka
 
Dotyczy projektu pt. „Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim ” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0023/17 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŁ 2014-2020
powrót