Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Szkolenie z zakresu Pakiety elektroniczne

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =
zdjęcie
Szkolenie z zakresu Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA).


Od 8-13 czerwca br. odbyło się już ostatnie praktyczne szkolenie  z zakresu Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA) dla 50 uczestników (mechatroników, elektryków i elektroników)  projektu unijnego projektu "Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1".  Zajęcia prowadzone były przez trenera pana Damiana Cicheckiego z firmy Renex Electronics Education Center z Włocławka.  W związku z planowanym  stażem wakacyjnym w  piotrkowskich i łódzkich  firmach  uczniowie  zapoznani zostali z  dokumentacją stażową. Rozdane zostały także certyfikaty, zaświadczenia z odbytych szkoleń.  16 czerwca br.  z podziałem na grupy uczniowie odbędą szkolenie BHP, przed rozpoczynającym się stażem wakacyjnym w lipcu.  
                                                                                                           
Red. Jolanta Zielonka          
 
Dotyczy projektu pt. „Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim ” nr Projektu
RPLD.11.03.01-10-0023/17
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŁ 2014-2020
          

 
powrót