Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Szkolenie zawodowe dla uczniów projektu "Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 6 =
zdjęcie
3 grudnia br. w  budynku gimnazjum  w sali nr 12 rozpoczęło się pierwsze szkolenie zawodowe
 

dla mechatroników, elektryków i elektroników  w ramach unijnego projektu "Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim"  realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia szkoleniowe prowadzone są przez pana Łukasza Borowskiego przedstawiciela firmy Renex Electronics Education Center z Włocławka.  

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienie: Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej. 8 grudnia, w sobotę,  przeprowadzony zostanie egzamin z odbytego szkolenia.   

Od 10-15 grudnia br.  w godz. 8:00-15:00 w budynku gimnazjum (sala nr 12)  rozpoczyna się drugie szkolenie dla drugiej 10-osobowej grupy  (wg listy zamieszczonej na tablicy informacyjnej – przy sekretariacie szkoły). Każde szkolenie kończy się egzaminem. Obecność  obowiązkowa.
 
 
Red  Jolanta Zielonka
powrót