Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Szkolenie zawodowe dla uczestników projektu "Inwestujemy w zawodowców"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =
zdjęcie
10 grudnia br. rozpoczęło się szkolenie dla pierwszej grupy uczniów z zakresu „Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z pakietami zawierającymi komponenty BGA” w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców”.
  Szkolenie prowadzone jest przez pana Bartłomieja Małasa przedstawiciela firmy Renex Electronics Education Center z Włocławka. 
 
Projekt przewiduje szkolenia dla grupy 100 uczniów. W tym roku szkolnym do projektu zrekrutowano 50 uczniów naszej szkoły, a kolejna rekrutacja odbędzie się w przyszłym roku szkolnym. Projekt skierowany jest w szczególności do uczniów klas informatycznych.
 
W ramach realizowanego projektu dla uczniów przewidziano następujące szkolenia:
  • Szkolenie z zakresu Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z pakietami zawierającymi komponenty BGA.
  • Szkolenie z zakresu Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne.
  • Szkolenie z zakresu CISCO ICND 1.
  • Szkolenie z zakresu Linux
Wszyscy uczestnicy projektu zobowiązani są do odbycia ośmiogodzinnych zajęć z doradcą edukacyjno-zawodowym.
 
Uczestnikom szkoleń oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego zostanie zapewniony ciepły posiłek podczas przerwy obiadowej.
 
Dla uczniów organizowane będą płatne staże wakacyjne. Uczeń w ramach stażu zobowiązany jest wypracować 150 godzin, za które otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1 800,00 złotych. Przed rozpoczęciem stażu każdy stażysta obowiązkowo odbywa szkolenie BHP oraz badania lekarskie.  Każdy stażysta zostanie doposażony w odzież ochronną.
 
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych również 8 nauczycieli, dla których przewidziano 40-godzinne szkolenia z zakresu: CISCO ICND 1 oraz Linux.
 
Wszelkich informacji nt. realizowanego projektu udziela Szkolny Koordynator Projektu – Piotr Szczepański.

 
Projekt „INWESTUJEMY W ZAWODOWCÓW”
współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe
Okres realizacji: 01.10.2018 – 30.09.2020 Budżet projektu: 1 893 000,00 PLN Dofinansowanie z EFS: 1 708 700,00 PLN

Red. Piotr Szczepański
powrót