Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Uroczyste rozdanie Certyfikatów IPC

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
zdjęcie
3 stycznia 2019 r.  w sali nr 26  odbyło się spotkanie

z uczestnikami unijnego projektu ,,Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Tryb.” Miłym akcentem było uroczyste  rozdanie przez pana dyrektora Bogusława Łukaszewskiego międzynarodowych  Certyfikatów  IPC i zaświadczeń o udziale w kursie i szkoleniu  Zaawansowane metody lutowania i naprawa pakietów elektronicznych wraz z pakietami zawierającymi komponenty BGA  dla 10 uczniów uczestniczących w realizowanym projekcie. W dalszej części spotkania uczniowie zostali zapoznani z harmonogramem kolejnych szkoleń z zakresu: Doradztwa   edukacyjno - zawodowego, Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne (ESD), Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce w tym również zastosowanie SPACE.
                                                                                                    

 Red. Jolanta Zielonka
 
Dotyczy projektu pt. „Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0023/17 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ 2014-2020
powrót