Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Uroczyste rozdanie Certyfikatów IPC

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =
zdjęcie
5 marca 2019 r.  w sali nr 26  odbyło się uroczyste  rozdanie międzynarodowych  Certyfikatów  IPC i zaświadczeń o udziale w kursie i szkoleniu  dla grupy drugiej i zaświadczeń z warsztatów z doradztwa edukacyjno- zawodowego  
dla  50 uczestników unijnego projektu „Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0023/17 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczniowie  na spotkaniu zostali   zapoznani z harmonogramem kolejnych szkoleń i z możliwością  udziału w Mistrzostwach Polski w  Lutowaniu organizowanych we Włocławku w siedzibie firmy Renex.

 
                                                                                                     Red. Jolanta Zielonka
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŁ 2014-2020
powrót