Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Zajęcia z doradztwa zawodowego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
zdjęcie
Od 11 do 22 lutego br. w  ZSP nr 1  w sali nr 15 odbywają się  zajęcia z doradztwa zawodowego  dla uczniów- uczestników dwóch  unijnych projektów ,,Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1” i ,,Inwestujemy w Zawodowców”.
Zajęcia szkoleniowe prowadzone są przez pana Dariusza Golisa – pracownika firmy  LA VIE Aleksandra Golis i dzięki współpracy firmy   Międzynarodowego  Centrum Doskonalenia Zawodowego  z Włocławka, wspierającej  kształcenie i szkolnictwo zawodowe. Celem zajęć jest  przygotowanie uczniów do podjęcia decyzji edukacyjnych, zawodowych i usystematyzowania wiedzy na temat  preferencji, wartości, umiejętności oraz diagnozy określonych aspektów osobowości.

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną, planowaniem przyszłości, szukaniem pracy, rozwojem zawodowym,  osobistym,  przygotowaniem CV, rozmową kwalifikacyjną, oceną własnych kompetencji i odporności na stres,  przedsiębiorczością, planowaniem dalszej  drogi kształcenia i rozwoju.  Ich celem jest przygotowanie młodzieży do roli pracownika, trafnego wyboru zawodu i kształcenia.  W opinii maturzysty- ucznia klasy 4tb1,  ważnym elementem zajęć była autoprezentacja, przygotowanie listu motywacyjnego i możliwość  poznania swoich mocnych stron i obszarów rozwoju oraz określenia planu działania, dopasowanego do indywidualnych potrzeb i predyspozycji.

Grupowe spotkanie było  lekcją  treningu umiejętności interpersonalnych,  elementu   cenionego  i wymaganego przez pracodawców.                                                                                                

                                                                                               
                                                                                                                  
Red. Jolanta Zielonka
 

 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŁ 2014-2020
powrót