Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
800 lat Piotrkowa Trybunalskiego

Zajęcia z języka angielskiego w ramach projektu PO WER

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =
zdjęcie
21  września  ( sobota)  odbyły się pierwsze dodatkowe zajęcia  z języka angielskiego dla jednej z grup uczestniczących w projekcie unijnym "Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu”. 

Podczas zajęć młodzież poznawała i utrwalała słownictwo wykorzystywane w poszczególnych profilach kształcenia tj. w zawodzie technik elektronik, technik mechatronik i technik informatyk. Rozmawiano o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy i zgłaszaniu zagrożeń. Pani Aneta Trawińska, kładła także nacisk na powtórzenie zwrotów i konstrukcji wykorzystywanych w życiu codziennym np. pytanie o drogę, zamawianie posiłków, robienie zakupów oraz zgłaszanie symptomów chorobowych. Ponadto 16 września  br.  uczniowie przygotowali dwujęzyczne życiorysy (Europass CV), które zostały wykorzystane podczas rozmowy kwalifikacyjnej z organizacją przyjmującą w Bolonii, odbywającej się z wykorzystaniem aplikacji Skype. Uczestnicy mobilności rozmawiali po angielsku z koordynatorkami,opisując swe umiejętności zawodowe, zainteresowania i oczekiwania związane z miejscem odbywania praktyki zawodowej.
 
powrót